De coronapremie, de nieuwe consumptiecheques: wat u moet weten
Skip to content
NL - FR
Contact

De Belgische federale regering heeft onlangs besloten dat ondernemingen die goede resultaten hebben behaald tijdens de crisis, hun werknemers in 2021 een eenmalige “coronapremie” in de vorm van consumptiecheques kunnen toekennen.

Bestellen

NL - FR

De coronapremie

Deze premie heeft een maximumwaarde van € 500 en neemt de vorm aan van consumptiecheques. Deze maatregel heeft een tweevoudig doel. Enerzijds kunnen bedrijven zo hun werknemers bedanken voor hun werk tijdens deze moeilijke periode en hen blijven motiveren terwijl de salariskosten voor de werkgever worden geoptimaliseerd. Anderzijds is het een manier om bij te dragen aan de heropstart van de plaatselijke economie, aangezien de coronapremie alleen kan worden gebruikt voor aankopen in België.

? Wat is de coronapremie?

€ 500

Voor de werknemer betekent de coronapremie tot € 500 netto koopkracht, volledig vrij van belastingen en sociale bijdragen. Ze neemt de vorm aan van consumptiecheques die werknemers in alle soorten handelszaken in heel België kunnen besteden.

16,5%

Voor de werkgever zijn de consumptiecheques een manier om de werknemers te bedanken voor de goede resultaten van de onderneming tijdens de crisis. De coronapremie is voor de werkgever 100% fiscaal aftrekbaar en hij hoeft slechts een verlaagde sociale zekerheidsbijdrage van 16,5% over het totale toegekende bedrag te betalen.

31/12/22

Voor de handelaar is de coronapremie een manier om hun te steunen en het Belgische economische herstel te bevorderen. Ze moet vóór 31 december 2022 in België worden uitgegeven, wat ervoor zorgt dat de omzet in de lokale economie een snelle boost krijgt.

WieWie kan een coronapremie toekennen?

Elke onderneming die “goede resultaten” heeft behaald tijdens de COVID-19-crisis kan een coronapremie toekennen. Wat “goede resultaten” precies zijn wordt echter niet verder gedefinieerd in wettelijke teksten. Het is dus aan elke onderneming om zelf te beslissen of de resultaten goed genoeg zijn om consumptiecheques toe te kennen en welk bedrag. Tot nu toe is de beslissing om een premie toe te kennen dus vrijwillig. Opgelet: sommige werknemers zijn verplicht een coronapremie te ontvangen (afhankelijk van het paritair comité). Voor meer informatie klik hier

Wie kan de coronapremie ontvangen?

De coronapremie is bedoeld voor werknemers. Mensen die als zelfstandige werken, een vrij beroep uitoefenen of een werkloosheidsuitkering ontvangen, kunnen er geen aanspraak op maken.

De toekenning van de coronapremie moet normaliter het voorwerp zijn van een collectieve arbeidsovereenkomst ofwel op bedrijfsniveau ofwel op sectorieel niveau. Bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging of wanneer het gaat om een categorie van werknemers voor wie collectieve overeenkomsten niet gebruikelijk zijn, is het echter mogelijk te voorzien in een individuele arbeidsovereenkomst.

De wetgeving voorziet geen kader voor variaties in het bedrag van de coronapremie tussen voltijdse en deeltijdse werknemers. Het is dus aan de werkgever om te beslissen of hij de consumptiecheques al dan niet toekent in verhouding tot de gewerkte uren.

Opgelet: sommige werknemers zijn verplicht een coronapremie te ontvangen (afhankelijk van het paritair comité). Voor meer informatie klik hier

WanneerWanneer moet u de coronapremie bestellen?

De bestelperiode voor de coronapremie liep af op 31/03/2022 en de premie kan dus niet meer door de werkgever worden besteld.

Justine, Elsene

wacht op jullie!

WaarWaar de coronapremie uitgeven?

De coronapremie in de vorm van consumptiecheques kan in alle soorten handelszaken worden besteed, zolang de consument in de zaak aanwezig is. (Online verkoop komt dus niet in aanmerking.)

De coronapremie kan dus worden besteed in de horecasector en in alle detailhandelszaken, ongeacht hun grootte. Ook reparatiediensten kunnen ermee worden betaald als de consument de te repareren goederen naar de bedrijfsruimte van de handelaar brengt.

Consumptiecheques kunnen ook worden gebruikt in wellnesscentra (jacuzzi’s, sauna’s, zonnebanken…) en voor “contactberoepen” (schoonheidssalons, kapsalons, tatoeage- en piercingsalons…).

Het is ook mogelijk de coronapremie te besteden in bioscopen en andere culturele instellingen die door de bevoegde autoriteit erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn.

Ten slotte aanvaardt ook de sportsector de consumptiecheques. U kunt die gebruiken in fitnesscentra, zwembaden, bowlingbanen, of in elke sportorganisatie die behoort tot een van de nationale federaties of een federatie die erkend of gesubsidieerd wordt door de gemeenschappen.